SCARLET

SCARLET "จำนวนจำกัด" SCARLET จู่ๆ ชื่อนี้ก็ถูกเตือนขึ้นมาจากความทรงจำหลังจากที่เราได้ทดสอบกาแฟตัวใหม่ของปี 2560 นี้ เราได้กาแฟจากแหล่งเดิมแต่มีการ แปรรูปที่ต่างออกไป กาแฟจากสวนของพี่หมื่อเย หมู่บ้านแม่ลิดปางช้าง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน...

read more

กาแฟ Organic ของ "หมื่อเย"

กาแฟ Organic ของ "หมื่อเย" เมื่อปี 2558 เราได้รับสารกาแฟดีจากพี่ซังพี่สาวนักเขียนซึ่งเอาลงมาฝาก มันเป็นกาแฟจากบ้านแม่ลิดปางช้าง แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าของกาแฟและพื้นที่ปลูก...

read more

กาแฟดี บ้านโฮ่ง ป่าแป๋ ลำพูน

กาแฟดี บ้านโฮ่ง ป่าแป๋ ลำพูน มีพี่เป็นเหมือนครูอีกหนึ่งท่านในการทำกาแฟ แนะนำกาแฟจากแหล่งนี้มา ผมไม่เคยเห็นพี่แกตื่นเต้นกับกาแฟแหล่งอื่นเท่านี้มาก่อน ผมตัดสินใจสั่งจองกาแฟดิบจากแหล่งนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้ชิม และเมื่อวันที่ได้สัมผัสรสและกลิ่นเข้าจริงๆ...

read more