CLASS2016 เราเน้นให้คุณเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักสำคัญทั้งวงจรของการทำกาแฟคั่วบดหรือที่หลายคนเรียกกัน ว่ากาแฟสด เพื่อที่คุณจะนำสิ่งที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีทางของคุณเอง เราจะไม่สอนให้จำแบบการท่องสูตรคูณ...

read more