Duet

เมล็ดกาแฟที่เราคัดเลือกมาจับคู่กัน เพื่อเพิ่มความมีสีสันของทุกท่าน กาแฟแต่ละคู่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและความเหมาะสม เราจะเลือกกาแฟที่มีกลิ่นและรสที่ต่างกันแต่มีความสัมพันธุ์อยู่ในตัวของกาแฟเอง เช่น อาจจะเป็นกาแฟจากแหล่งเดียวกันแต่แปรรูปต่างกัน หรือเป็นกาแฟแปรรูปเหมือนกันแต่ต่างสายพันธุ์ และกาแฟ Duet ที่เราเลือกมานี้ยังมีของที่ระลึกมอบไปพร้อมกาแฟอีกด้วย (ของที่ระลึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นะจ๊ะ)